دسته: اخبار روز

حذف چهار صفر از پول ملی
Posted in اخبار روز

حذف چهار صفر از پول ملی ایران!

یکی از مسائلی که مدیران سه دهه گذشته در ارکان اقتصادی کشور به دنبال اعمال آن بوده اند طرح حذف چهار صفر از پول ملی…

Continue Reading