دسته: مد و فشن

شپش سر
Posted in مد و فشن

علائم وجود شپش در سر

همیشه در شوخی‌های‌ شنیده اید که برای اینکه از یک فرد کثیف دوری کنیم، می‌گوییم طرف شپش دارد! در حال حاضر و با وجود انواع…

Continue Reading